با سلام همایش هدایت تحصیلی برای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و سیستم با تمرکز بر روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی همگام با آزمون های آزمایشی سخنران: مهندس هورشاد، مشاور تخصصی دپارتمان حضور با رزور رایگان توسط نمایندگی موسسه پژوهش اطلاعات تماس نمایندگی: لینک