موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش در راستای آماده سازی سرمایه های انسانی کشور مطابق برنامه هر ساله قصد جذب تعداد محدودی کارآموز از میان دانشجویان رشته‌ی مهندسی صنایع یا سایر رشته‌های مرتبط دارد. از علاقه مندان تقاضا می‌شود درخواست خود را به همراه رزومه به آدرس زیر ارسال کنند: