موسسه توسعه با همکاری موسسه پژوهش برگزار می کند الگوریتم های فراابتکاری(متاهیوریستیک) و نحوه کدنویسی آنها در نرم افزار متلب یکی از مسائل مهم در انجام یک پژوهش علمی روش حل مسئله است. به عبارت دیگر نیمی از مسیر هر پژوهش علمی مربوط به فرآیند تعریف مساله و نیمه دیگر […]

1

اطلاعیه دپارتمان موسسه آموزش عالی آزاد توسعه برگزار می کند، دوره آموزش الگوریتم های فراابتکاری و نحوه کدنویسی در نرم افزار متلب، مدرس دوره دکتر بشیری، طول دوره ۲۴ ساعت، شروع دوره ۹ شهریور ماه ۱۳۹۱ جهت کسب اطلاعات بیشتر کلیک نمائید