بی اطلاعی از جزئیات برخی آیین نامه های وزارت علوم باعث شده یکی از دلایل عمده مراجعه دانشجویان کارشناسی ارشد به سازمان امور دانشجویان درخواست ادامه تحصیل پس از ۲ ترم مشروطی باشد. طبقه سوم سازمان امور دانشجویان را معمولاً دانشجویانی پر رفت و آمد می کنند که بنا به […]