پرتال دانشگاهی به نقل از پژوهشگران دانشجو:مصوبه «راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر» که در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، توسط رئیس جمهور ابلاغ شد. دکتر سعید سهراب پور، قائم مقام رئیس بنیاد ملی نخبگان در خصوص مصوبه «راهکارهای بهبود وضعیت نخبگان و استعدادهای برتر» […]