رئیس دانشگاه علوم اقتصادی از راه اندازی یک رشته منحصر به فرد و جدید در این دانشگاه خبر داد و گفت: رشته مهندسی دانش و علوم تصمیم در دانشگاه علوم اقتصادی و در مقطع کارشناسی ارشد راه اندازی شده است. مهدی صادقی شاهدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: […]