1

اطلاعیه دپارتمان امروزه با توجه به ظرفیت محدود دانشگاه ها در ایران، مخصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی و گاها عدم کیفیت علمی مناسب مراکز علمی داخلی، بسیاری از جویندگان علم در پی ادامه تحصیل در خارج از مرزهای کشور می باشند. اما بزرگترین مشکل برای این دسته از افراد عدم […]