2

اطلاعیه دپارتمان ویرایش جدید کتاب ۲۰۰۰تست آمار و احتمالات انتشارات ترمه، تالیف من و مهندس حداد وارد بازار شد. در چاپ جدید نسبت به چاپ قبل، ۸ آزمون جدید و کنکورسال گذشته صنایع و سیستم اضافه شده است. کتاب جدید در کتابفروشی موسسه پژوهش با ۵درصد تخفیف موجود است. همچنین […]