سرپرست مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی گفت: بر اساس طرح آمایش آموزش عالی، پیش‌بینی شده است که جمعیت پذیرش دانشجوی دکتری تا پایان برنامه پنجم توسعه یعنی سال ۹۴ حداقل دو برابر افزایش یابد. پرتال دانشگاهی به نقل از دکتر رضا عامری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه […]