اطلاعیه دپارتمان به اطلاع داوطلبان گرامی می رساند، کتاب ویرایش جدید جلد دوم آمار و احتمالات مجید ایوزیان، ابوالفضل واقفی و حمید اسماعیلی- انتشارات ترمه، به چاپ رسیده است. در چاپ دهم این کتاب مباحث جدیدی مانند لم نیمن-پیرسون و خلاصه نکات هر فصل افزوده شده و مقداری تست نیز […]