این مجموعه مربوط به درس سیستمهای اطلاعات مدیریت(MIS) می باشد،که در قالب ۴۲۹ اسلاید پاورپوینت و فصولی شامل: مفاهیم و محدوده سیستم های اطلاعاتی رویکردهای نوین در سازمان ها وسیستم اطلاعاتی توسعه سیستم های اطلاعاتی روش های جمع آوری اطلاعات و کشف نیازمندی های سیستم مدلسازی انواع روش های مدلسازی(مدل […]