مرکز آزمون دانشگاه آزاد به داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۲ این دانشگاه توصیه کرد از پاسخ دادن به سوالی که نمی دانند خوداری کنند زیرا هر پاسخ غلط یک نمره منفی داشته و به سـؤال بدون جواب نمره مثبت یا مـنفی تعلق نمی گیرد. پرتال دانشگاهی به نقل […]