مدیرکل خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از تقلیل تعداد دروس امتحان جامع دکترا در واحدهای دانشگاه آزاد خبر داد. علی اصغر جعفری در گفتگویی، از تدوین آیین نامه شورای پذیرش دانشجویان ایرانی متقاضی انتقال از خارج کشور به دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد. وی افزود: کمیته و شورای پذیرش برای […]