با سلام دپارتمان صنایع گویا امکان اصلاح اطلاعات را در سایت قرار داده است.  برای این کار باید سه مورد از اطلاعات (نام، نام خانوادگی، شماره موبایل) عینا مشابه اطلاعات وارد شود و پس از ورود درصدهای جدید، بر روی دکمه اصلاح اطلاعات کلیک شود.  توضیحات بهتر و کاملتر در […]