با سلام اطلاعیه دپارتمان: کلاس تحقیق در عملیات ۲ استاد زاهدی سرشت، ویژه داوطلبان کنکور دکتری و. داوطلبان کنکور سراسری صنایع و آزاد سیستم به شرح زیر اعلام شده: کد A: دوشنبه ها ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۳۰ / سه شنبه ۱۱:۳۰ الی ۱۵:۳۰ کد B: دوشنبه ۱۶ الی ۲۰ / سه […]