اطلاعیه دپارتمان به اطلاع کلیه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی صنایع و مهندسی مالی (۱۲۵۹) می رساند، دپارتمان تخصصی مهندسی صنایع موسسه آموزش عالی آزاد پژوهش به عنوان مرکزی پیشرو برای آماده سازی متقاضیان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، در راستای تکمیل خدمات آموزشی خود اقدام به تدوین […]