5

برنامه درس و تست دوره تابستان ۹۰، آمادگی کنکور کاشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع، کد A – زبان عمومی – مهندس شایان (۳۹ ساعت) پنجشنبه ۸ الی ۱۱ کد A – زبان تخصصی صنایع – مهندس شایان (۳۹ ساعت) پنجشنبه ۱۱ الی ۱۴ کد A – آمار و احتمالات مهندسی (ویژه) – دکتر ایوزیان (۱۰۰ ساعت)  دو روز در […]