پرتال دانشگاهی به نقل از ایرنا: تهران- مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از برداشته شدن قید و الزام ‘مرتبط بودن رشته کارشناسی ارشد’ برای ورود به مقطع دکتری در دوره های علوم پایه و مهندسی خبر داد. ‘سعید قدیمی’ روز دوشنبه افزود: تاکنون داوطلبان […]