با سلام نمایندگی شهر بجنورد هم افتتاح شد. تعداد نمایندگی های آزمون هم به ۱۹ رسیده. برای این نمایندگی هم دپارتمان انگار ۳۰ درصد تخفیف تا ۱۵ مهر در نظر گرفته. برای اطلاعات بیشتر به سایت دپارتمان صنایع پژوهش مراجعه کنید. موفق باشید