1

دکتر اسماعیلی لطف کردن و سوالات اقتصاد مهندسی رو توی انجمن قرار دادن. می تونید با مراجعه به اونجا این نمونه سوالات رو دریافت کنید.
بحث دوم هم اینکه بالاخره و با توجه به تقاضای شما بخش مدیریت و کنترل کیفیت در انجمن رو تقویت کردیم و مهندس کوشا قبول زحمت کشیدن و اونجا به سوالات شما پاسخ خواهند داد.
شما هم تمام سوالات درسی خود رو می تونید همانجا مطرح کنید.