سلام به همه این اطلاعیه تو این چند روزه با توجه به دفترچه امسال و …. به روز میشه معمولا وقتی نتایج میاد، روزانه هزاران سوال پرسیده میشه که خیلیهاش تکراریه. برای جلو گیری از سوالهای تکراری، و تلف نشدن وقت شما و من و استفاده بهیینه از زمان ممکن، […]