6

تکنیک کدینگ ­در فراگیری لغات زبان انگلیسی سلام سلولهای خاکستری..! هزینه ساعت روز کد تعداد ساعت عنوان دوره ۶۰٫۰۰۰ تومان ۱۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰ ۲۲، ۲۴ و ۲۹ اردیبهشت ماه یکشنبه، سه شنبه و یکشنبه A ۱۲ لغات تافل مغز انسان عجیب تر از آن است، که دانشمندان بتوانند بگویند، دقیقا در آن […]