مهلت انتخاب رشته درآزمون دکتری ۹۲ ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه به پایان می رسد. به گزارش خبرنگار مهر،  داوطلبان مجاز به انتخاب رشته که تا کنون انتخاب رشته نکرده اند،  فقط تا پایان ساعت ۲۴ امروز برای انتخاب رشته فرصت دارند. همچنین فرم انتخاب رشته تکمیل شده […]