رییس مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از افزایش امکان انتخاب رشته محل های داوطلبان آزمون دکتری سال ۹۲ این دانشگاه از یک مورد به ۵ مورد خبر داد. پرتال دانشگاهی کشور به نقل از خبرگزاری ایرنا، ˈناصر اقبالیˈ روز چهارشنبه در نشست مطبوعاتی اظهار داشت: تاکنون داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه […]