جزییات پذیرش دانشجو در دوره های آموزش الکترونیکی مقطع کارشناسی ارشد برای نیم سال نخست سال تحصیلی آینده در دانشگاه علم و صنعت اعلام شد. به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران، متقاضیان از۲۱تا۳۱مرداد فرصت دارند که از طریق سامانه مرکز آموزش الکترونیکی دانشگاه علم و صنعت به نشانیhttp://vc.iust.ac.ir برای ثبت […]