دانشگاه شمال با داشتن حدود ۶۰۰۰ دانشجو در سه دانشکده و ۲۹ رشته و گرایش در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد جهت تکمیل کادر هیأت علمی خود از دانش آموختگان دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی در تخصص های زیر دعوت به همکاری می‌ نماید. جهت دیدن متن کامل آگهی […]