۱- گروه کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم تولید کننده انواع ورق های آلومینیوم و کامپوزیت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از بین افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید. کارشناس برنامه ریزی و کنترل تولید و مواد، لیسانس یا فوق لیسانس صنایع، دارای ۵ سال سابقه مرتبط،               محل خدمت: […]