۱- شرکت تولیدی قطعات خودرو در شهرک صنعتی پرند مهندس صنایع جهت برنامه ریزی تولید. فکس: ۵۶۴۱۸۴۶۹ TFemp1391@gmail.com ۲- مهندس صنایع ترجیحا دارای سابقه کار در صنعت پوشاک نیازمندیم. ۷۷۶۵۲۷۰۶-۷۷۶۰۰۳۷۷ ۳-مهندس صنایع مسلط به P3و MSP جهت برنامه ریزی و کنترل پروژه در پروژه های نفت و گاز با حداقل […]