۱- به یک خانم مهندس متالوژی صنایع یا فیزیک در شهرک صنعتی خاوران با سرویس نیازمندیم.۳۳۲۸۵۴۰۷ ۲- مهندس صنایع آقا ۸ سال سابقه مسلط به سیستم مدیریت کیفیتSQA . تماس ۱۸ الی ۱۹ ۰۹۳۶۶۶۰۰۳۹۲   ali.rafizadeh28@gmail.com ۳- خانم جهت بازاریابی و فروش ISO  ۷-۲۲۶۹۱۱۳۴ ۴- شرکت معتبر در زمینه مشاوره، آموزش […]