۱- کنترل پروژه  لیسانس یا فوق لیسانس صنایع  بالای ۵ سال سابقه کار  آشنایی به MSP و پری ماورا , ۶ M , gmail.com @ padir.companyفکس ۲۶۱۲۳۷۵۹ ۲- یک شرکت پیمانکاری جهت تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است مدیر پروژه پروژه های صنعتی (مهندس مکانیک، صنایع […]