۱- شرکت خدمات ماشین های اداری ایران (مادیران) جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد واجد شرایط به شرح ذیل دعوت به همکاری می نماید.   مدیر رضایت مشتری –  دارای مدرک حداقل کارشناسی ترجیحا گرایش الکترونیک یا صنایع –  حداقل ۵ سال سابقه کار –  آشنایی کامل به ارائه […]