۱- گروه مهندسین مشاور رسا با سابقه بیش از ۴۵۰ پروژه خدمات تخصصی در راستای تکمیل تیم تخصصی خود به نیروهای زیر نیاز دارد : ردیف شهر محل کار تعداد رشته تحصیلی جنسیت تخصص ۱ ساری ۱ مهندسی صنایع مرد سیستم و کیفیت ۲ بابل ۲ مهندسی صنایع مرد تحلیل […]