۱- شرکت گلدیران دعوت به همکاری می نماید کاشناس ارشد برنامه ریزی، مهندسی صنایع( برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها)، مسلط به مباحث ISO9001 مدیریت پروژه و نرم افزار MSP مسلط به زبان انگلیسی www.goldiransvc.ir     ۸۹۵۲۲-۰۲۱ داخلی ۶ ۲- مهندس صنایع باتجربه بالا , برای تصدی مدیریت کنترل پروژه , […]