۱-  شرکت سیما چوب        برنامه ریزی تولید و مهندسی صنایع، فوق لیسانس/ لیسانس، ۲ نفر، دارای حداقل ۳ سال سابقه، محل کار: کارخانه متقاضیان به همراه رزومه کامل و مدارک به آدرس کارخانه سیما چوب: جاده قدیم قم- کهریزک- سه راه مهدی آباد- عبدل آباد- جاده سولفاتیک (کارخانه سیما چوب) […]