۱- مهندس صنایع برنامه ریزی تولید ساکن شرق تهران  فکس: ۵۵۳۶۵۱۶۹    pbo.company@yahoo.com ۲- مهندس صنایع متخصص در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه نفت و گاز جهت کار در سایت کنگان/ایلام  piec.info@gmail.com ۳- مهندس صنایع خانم مدرک لیسانس در یک شرکت معتبر تولیدی در غرب تهران نیازمندیم. فکس: ۴۴۹۸۱۳۱۳ ۴- […]