۱-  یک شرکت معتب جهت تکمیل کادر فنی خود در پروژه های جنوب و دفتر تهران به فرد زیر نیازمند است: کنترل پروژه، مهندس مکانیک یا صنایع با حداقل ۷ سال سابقه کار تلفن:۷-۸۸۷۴۰۸۰۶  همراه:۰۹۱۲۱۱۴۶۵۴۲    davood_b38@yahoo.com ۲- مهندس صنایع یا کامپیوتر مسلط به تولید طرح کسب و کار و CARFARM […]