۱- کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع مسلط به P6 دارای ۳ سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا تصفیه خانه آب) محل کار: شهرستان ازناcptaragc@gmail.com ۲- فراغ التحصیل یا دانشجو مهندسی آشنا به سیستم کیفیت و ISO qms1390@gmail.com ۳- مهندس صنایع حداقل با ۸ سال سابقه کار در پروژه های عمرانی جهت […]