۱- مهندس صنایع « خانم »  جهت شرکت مهندسی ۴۴۰۵۱۵۵۹ ۲- به یکنفرمهندس صنایع آشنا به امور انبار  و کامپیوتر و زبان انگلیسی  نیازمندیم  ساعت تماس ۱۰ الی ۱۶ ۲۲۹۰۵۱۱۶ ۳- شرکتی پیشرو در صنعت IT برای تکمیل کادر نیروی انسانی خود از علاقمندان تصدی مشاغل ذیل برای همکاری در […]