۱- مهندس صنایع مسلط به نرم افزارهای کنترل پروژه (msp, p6, ms office)     ta.resume@yahoo.com ۲-کارشناس صنایع آشنا به برنامه ریزی تولید و مدیریت انبارها ۳ سال سابقه  (شهرک صنعتی پرند)   ۵۶۴۱۸۵۹۱-۵۶۴۱۶۹۷۱ ۳- کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه مسلط به p6 و آفیس   فکس: ۸۸۳۱۰۰۵۴  cv6project@yahoo.com ۴- کارشناس کنترل پروژه […]