۱-  شرکت صنعتی و مهندسی استیم جهت پروژه های اجرایی نفت و گاز خود در عسلویه از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری مینماید. کارشناس مهندسی صنایع یا مدیریت صنعتی با حداقل ۲ سال سابقه کار کارگاهی و آشنا به سیستم های مدیریتی و ایزو    فکس: ۲۲۲۲۷۵۷۱     seicoir@gmail.com […]