۱- موسسه آموزشی- انتشاراتی معتبر از افراد ذیل جهت همکاری دعوت به عمل می آورد ۴ نفر فوق لیسانی یا دانشجوی دکتری در رشته صنایع cv.hamkari@gmail.com  ۲۲۸۶۹۵۶۶ ۲-  مهندس صنایع آشنا به کنترل کیفیت ترجیحا محدوده افسریه و پاکدشت  ۳۶۴۲۶۷۰۸ ۳- مهندس صنایع با سابقه کار و تجربه در سیستم […]