۱- مهندس صنایع  حداقل ۳سال سابقه کارجهت  سرپرستی در شرکت معتبر تولیدی تزریق پلاستیک نیازمنداست info@safariprint.ir فکس: ۸۸۲۶۵۶۶۹ تلفن: ۷ – ۸۸۲۴۹۹۸۳ ۲- مهندس صنایع مسلط به استاندارد  ISO17020 و ISO9001 با حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط فکس ۲۲۱۱۷۶۴۶ ۳- به یک نفر مسئول کنترل کیفی آقا بایکسال سابقه […]