۱- شرکت لوله و ماشین سازی ایران جهت تکمیل کادر خود به افراد با مشخصات زیر نیازمند است. فکس:۵۵۲۴۲۹۶۸ کارشناس صنایع، فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی، برنامه ریزی و کنترل ۲- مهندس صنایع ۳ سال سابقه کار کنترل پروژه  ۴۴۰۳۰۴۸۰-۴۴۰۳۳۴۷۱ ۳-مهندس صنایع یا مکانیک خانم آشنا به نقشه کشی ترجیحا […]