۱-گروه شرکت های استیل البرز و هفت الماس از افراد شایسته با سوابق مرتبط جهت توانمند شدن سازمان با شرایط خوب دعوت به همکاری می نماید. کنترل پروژه، لیسانس مهندسی صنایع، ۲ نفر خانم/آقا، توانایی پیاده سازی استانداردها، امکان سنجی و کنترل پروژه، حداقل ۴ سال سابقه کار کارشناس برنامه […]