۱- مهندس صنایع گرایش برنامه ریزی تولید و یا تحلیل سیستمها با حداقل ۲ سال سابقه کار  ارسال رزومه : info@doostanenik.com ۲- شرکت معتبر جهت تکمیل , کادرخود به یکنفر فوق دیپلم مکانیک یالیسانس صنایع آشنا به نرم افزارMSP،کامپیوتر  وابزارهای کیفی(ارسال رزومه به) gmail.com@ sanat.recruitment ۳- کارشناس نگهداری وتعمیرات فارغ […]