۱- استخدام مدیر و کارشناس کنترل پروژه مسلط به پریماورا شرکت بلند طبقه به مهندسین کنترل پروژه جهت احراز سمت های ذیل در منطقه عسلویه به صورت اقماری نیاز مند است: ۱) مدیر کنترل پروژه با حداقل ۸ سال سابقه کار در پروژه های نفت و گاز (اجرا) مسلط به […]