۱- کارشناس کنترل پروژه  شرکت تحقیقاتی معتبر خودروسازی از مهندسین صنایع با حداقل تجربه کاری ۲ سال مرتبط با کنترل پروژه و صنعت خودرو  jobsonkhodro@gmail.com ۲- مهندس صنایع آقا محدوده شرق تهران  ۰۹۳۶۳۲۱۴۷۲۶ ۳- کارشناس مهندسی صنایع با ۲ سال سابقه کار فکس: ۸۸۵۰۰۸۷۵ ۴- به یک نفر مهندس صنایع […]