۱-  شرکت بهسازان ملت کارشناس صنایع ساکن تهران   WWW.BEHSAZAN.COM ۲- انتقال داده های آسیاتک دعوت به همکاری می نماید: مهندس صنایع : با حداقل ۳سال سابقه کار مرتبط برای واحدهای : سرمایه های انسانی  ارتباط بامشتریان(CRM,CSM) HC@asiatech.ir ۳-  شرکت مهندسی ازمهندس صنایع  خانم جهت انجام امور مربوط  به مناقصات دعوت […]