۱- یک شرکت تولیدی معتبر در تظر دارد برای تکمیل پرسنل حسابرسی و ارزیابی مدیریت از دارندگان مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد صنایع، مدیریت مالی، حسابداری و حسابرسی با حداقل داشتن ۴ سال سابقه کار استخدام می نماید. علاقمندان می توانند سوابق کاری خود را با یک قطعه عکس حداکثر […]