۱- شرکت کیسون به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های خصوصی فعال در صنعت پیمانکاری از نیروهایی با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید. سرپرست برنامه ریزی و کنترل پروژه، لیسانس یا فوق لیسانس عمران یا صنایع از دانشگاههای معتبر حداقل ۱۵ سال سابقه به عنوان مسئول برنامه ریزی […]